Dokumenty

  • Koncepcja pracy szkoły podstawowej w Mieszkowie- czytaj
  • KALENDARZ R0KU SZKOLNEGO 2015.16 – czytaj
  • PLAN  PRACY SZKOŁY 2015.16 – czytaj
  • PROGRAM PROFILAKTYKI – czytaj
  • PROGRAM PROFILAKTYCZNY – czytaj
  • SSO Aktualny od 2015 – czytaj
  • WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO SZKOŁY – POZA OBWÓD – czytaj
  • ZGŁOSZENIE DZIECKA DO SZKOŁY – Obwód – czytaj
  • WYCIECZKI SZKOLNE REGULAMIN – czytaj

Z ŻYCIA SZKOŁY

Nowa Strona

NAJLEPSI SPORTOWCY

SKS

BUDOWA SALI

KRONIKA

Nowa Strona

NASZE PASJE

KOŁA ZAINTERESOWAŃ